Kořeny thajského národního sportu můžeme hledat zhruba před 800 lety. Jedním z praotců Muay-Thai byl král Ramkhamhaeng (1257-1317) autor základů dnešního literového sloupkového thajského písma, ale zároveň spoluautor "Učebnice válečného výcviku". Tehdy se každý mladý válečník musel nejdříve naučit umění Muay (volně přeloženo: bít, strkat, zápasit, složit), což byl boj beze zbraně. Teprve potom se učil ovládat meč Od Muay byl již jen krůček k Rammad-Ram-Muay. To je taneční box, přímý historický předstupek dnešního Muay-Thai. V posledních letech se MUAY-THAI stále více mění z bojového umění na sport, který si občas vysložil přívlastek nejtvrdší bojový sport na světě.

Dalsi informace o thajskem boxu vcetne rozpisu treninkovych hodin jsou na adrese www.muaythaibrno.cz.

MUAY-THAI (Thajský box)

MUAY-THAI (Thajský box)

Klub MUAY-THAI Brno – sk. A - profi

Příklad mikrocyklu – dvoufázový trénink

Obecný rozpis tréninkových období

Přípravné období (zpravidla léto):

Předsoutěžní období:

Fyziologické aspekty zátěže

Energetické krytí:
anaerobní glykolýza (až 65% z celého krytí)
+ ATP-CP systém (při zápase 30%), aerobní 5% (v přípravném
období při tréninku vytrvalostního charakteru) nebo ATP-CP
systém (při silovém a rychlostním zatížení)

Vysoké nároky na laktátovou toleranci – laktát nebyl nikdy měřen (není peněz)

TF – při tréninkách (přípravné období) – submaximální
- při tréninkách (předsoutěžní) – maximální
- při zápase – maximální

Důležitá pravidelnost lékařských prohlídek:
- EEG, EKG minimálně 1x/rok

Zatížení:
silově-vytrvalostního charakteru, vysoké nároky na laktátovou toleranci, na kardio-respirační systém, na koordinační schopnosti a flexibilitu, taky na psychické vlastnosti bojovníka (vysoké nároky na volní vlastnosti a motivaci, tolerance k bolesti)

Proces regenerace

Můj návrh regenerace

Strečink
Masáže
Fyzioterapeutická léčba
Akupunktura
Balneologické procedury
Doplňkové aktivity (sporty)
Kompenzační cvičení
Význam stravování