Co je veganství?
Veganství je životní styl, který charakterizuje snaha o maximální respektování života a potřeb zvířat, zlepšení životního prostředí a zájem o zdravý životní styl. Tyto důvody se většinou prolínají, i když prvotním impulzem může být kterýkoli z nich.
Obecně platí, že přechod k veganskému životnímu stylu znamená snahu minimalizovat osobní podíl na utrpení, které s sebou konzumace a využívání zvířat nese. Obecně lze důvody k veganství zjednodušeně rozdělit na etické – týkající se života a potřeb zvířat, environmentální – zahrnující poškozování životního prostředí vlivem chovu zvířat a zdravotní – vyplývající ze stále častěji prokazované prospěšnosti rostlinné stravy.
V rámci veganství tedy nejsou konzumována zvířata, ani produkty z nich pocházející – a to ani v případě, že jsou získány ze zvířat živých – tím se liší veganství od vegetariánství.. Charakteristická je také snaha nepodporovat využívání zvířat pro testy a pokusy, ani pro žádné formy zábavy či zisku.
Preferovány jsou potraviny, produkty a potřeby denní spotřeby pocházející z čistě rostlinných zdrojů, jejichž nabídka se v posledních letech rychle rozšiřuje.

Oproti vegetariánství se veganství liší v tom, že odmítá i konzumaci mléka nebo vajec. Konkrétně třeba u mléka existuje mezi lidmi překvapivě malá informovanost o původu jeho "vzniku". Ne každý například ví, že kráva mléko jen tak „nedává“, ale stejně jako ostatním savcům - včetně člověka – se vytváří v těle samice vlivem hormonálních změn jen po určitou dobu po porodu, a to pouze pro vlastní potomky. Ti jsou však v případě zvířat využívaných pro tento účel prakticky ihned po porodu odebráni a dále “zužitkováni” (umělou výživou vykrměni a odvezeni na jatka) a mléko je dojeno pro potřebu lidí - i když např. u krav je velmi dobře známo a četnými studiemi doloženo, jak matky svá mláďata před odebráním brání a jak silné jsou jejich přirozené potřeby související s mateřským chováním. Také získávání vajec ale i třeba kůží či kožešin je spojeno s obrovským utrpením chovaných zvířat. Přitom empatie prožívaná při pohledu na trpící zvíře nebo člověka je založena na podobném základu a pro některé lidi je tedy utrpení zvířat důvodem k tomu, že z osobního hlediska se na něm sami nechtějí podílet. V současné době je již vědecky velmi dobře doloženo, že všechna zvířata jsou schopna silně prožívat fyzickou bolest a utrpení a jsou také schopna strádat psychicky - nejlepším zdrojem informací jsou specializované časopisy s jednotlivými studiemi, jejichž seznam a odkazy na ně naleznete např. na webu České veganske asociace - www.veganska-asociace.cz . To vše se vztahuje ke všem druhům chovaných savců a dokonce i k rybám, které jsou ještě dnes mylně některými lidmi považovány za zvířata necítící bolest.
Co se týče samotného veganského stravování, v současné době existuje již pestrá nabídka produktů a pokrmů i u nás. Málokdo z lidí, kteří se o veganství dříve nezajímali, si asi umí představit, že i vegané i veganky si mohou pochutnat na většině jídel a potravin jako lidé konzumující maso a živočišné výrobky – a to v čistě veganské úpravě.
Rostlinný původ mají – mimo ovoce a zeleninu – i všechny luštěniny a obilniny, ořechy a semena. Z těchto produktů je pak pomocí různých dalších ingrediencí a postupů vyráběna dnes již bohatá nabídka veganských alternativ k téměř všem známým potravinám produktům: mléku, sýrům i masu ve všech podobách. Nutričně jsou tyto zdroje nejen srovnatelné, ale v mnoha ohledech „klasické“ živočišné zdroje i předčí. Neobsahují navíc mnoho škodlivých látek pocházejících z živočišných zdrojů. Chuťově jsou tyto produkty v některých případech mírně odlišné, v jiných naopak velmi identické s „klasickými“ živočišnými potravinami.
I vegani a veganky si tak mohou pochutnat nejen na různých druzích „mas“, mnoha druzích salámů, sýrů nebo jogurtů, ale i na takových speciálních produktech jako jsou „smetanové“ zmrzliny a šlehačky. A dokonce i taková kuchyně jako je ta „klasicky česká“ se dá připravit bez problémů vegansky – pro inspiraci doporučujeme nahlédnutí do České veganské kuchařky nebo do receptů na dalších webech.
Kromě etických otázek má veganství velice pozitivní vliv i na zdraví a fyzickou kondici veganu. Toho, co člověk přechodem – ať už na vegetariánský nebo na veganský životní styl – získá, je mnoho, na tom se vegetariáni a vegetariánky shodují s vegany a vegankami. Kvalita života je většinou popisována jako výrazně lepší – a to v mnoha ohledech. Pokud člověk konzumuje pestrou stravu založenou na rostlinných zdrojích, která obsahuje všechny důležité složky, cítí většinou více energie a celkově se cítí lépe a zdravěji.
Pro mnoho lidí je ale ještě  důležitější pocit, že se podílí výrazně méně na problémech spojených s etikou a ekologií – a to jen díky změně či úpravě svého životního stylu, která v konečném důsledku vyžaduje jen trochu aktivity a chuti se učit nové a překonávat staré.